[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Non-member submission from [sultan <[email protected]>] (fwd)

---------- Forwarded message ----------
Date: 19 May 1999 15:10:03 -0000
To: [email protected]
Subject: Kozhekin - The Early Years :)

Godu v '95 byla u Kozhekina gruupa "Zhizn' Prekrasna", ispoln'avshaya
takie ego hity, kak "Herbalayf", "Mat'-mat'-mat",  "Mordoy Pryamo V
Salat" i mnogoe drugoe. Zapisan byl i al'bom, s uchastiem Mixi
"Bluesman" Vladimirova i altistki Natashi Vvedenskoy ("Kartochniy
Domik"). Dostat' eto, veroyatno, mozhno tolko u samogo Kozhekina...

Natasha Belen'kaya, [email protected]